Behandling af kæbeanomalier

Ved store afvigelser i kæbernes indbyrdes placering, er det i visse tilfælde ikke muligt at korrigere tandstillingen med tandregulering alene. For at opnå et funktionelt og stabilt sammenbid, er det nødvendigt at foretage en kombineret tandregulering og kæbekirurgisk behandling. Et sådan indgreb kaldes en ortognatkirurgisk behandling. Omkring 1 % af befolkningen har en vækstforstyrrelse i kæberne, som kræver en sådan behandling.

Behandlingen vil være dækket af det danske sygehusvæsen via regionerne. Vi samarbejder i disse tilfælde med kæbekirurgiske afdelinger i Odense, Esbjerg, Aalborg og Århus.

Indgrebet

Behandlingen planlægges udførligt i et samarbejde mellem vores specialtandlæge i tandregulering og en specialtandlæge i kæbekirurgi. Den indledende tandregulering vil vare ca. 1-1½ år, og herefter skal kæbepositionen korrigeres kirurgisk.

Det kirurgiske indgreb udføres af en specialtandlæge i kæbekirurgi og foregår i fuld bedøvelse efterfulgt af 1-3 dage på en sengeafdeling. Operationen kan være på overkæben, underkæben eller begge kæber, alt afhængig af vækstforstyrrelsens omfang. Herefter skal den nye kæbeposition og tandstilling efterreguleres med tandbøjler i ca. ½ år.

Ønsker du at bestille tid til en konsultation, kan du benytte knappen nedenfor.