Kæbeanomalier

Ved store afvigelser i kæbernes indbyrdes placering, er det i visse tilfælde ikke muligt at korrigere tandstillingen med tandregulering alene. For at opnå et funktionelt og stabilt sammenbid, er det nødvendigt at foretage en kombineret tandregulering og kæbekirurgisk behandling. Et sådan indgreb kaldes en ortognat-kirurgisk behandling.

Omkring 1 % af befolkningen vil have en vækstforstyrrelse i kæberne, som kræver ortognat-kirurgisk behandling. Denne behandling vil være dækket af det danske sygehusvæsen via regionerne. Klinikken samarbejder med kæbekirurgiske afdelinger i Odense og Esbjerg omkring disse behandlinger.

Behandlingerne planlægges udførligt i et samarbejde mellem specialtandlægen i tandregulering og specialtandlægen i kæbekirurgi. Den indledende tandregulering vil vare ca. 1-1½ år, og herefter skal kæbepositionen kirurgisk korrigeres.

Det kirurgiske indgreb udføres af specialtandlæger i kæbekirurgi og foregår i fuldbedøvelse efterfulgt af 1-3 dage på en sengeafdeling. Operationen kan være på overkæben, underkæben eller begge kæber, alt afhængig af vækstforstyrrelsens omfang. Herefter skal den nye kæbeposition og tandstillingen efterreguleres med tandbøjler i ca. ½ år.

Ønsker du at bestille en tid, kan du benytte knappen nedenfor.

Bestil en tid