Vejledning til patienter før operation i munden

Henvisning
Når vi har modtaget en henvisning fra Deres tandlæge vil det i de fleste tilfælde være afgjort hvilken type operation og omfanget af denne, det er nødvendigt, at foretage for at afhjælpe Deres problem, hvad enten det er infektion, cyste eller mindre lidelser i kæben.
Der er ikke nødvendigt at blive voldsomt nervøs, de fleste indgreb vi foretager er rutinemæssige for en specialklinik og de fleste, er overstået inden for 15-20 min.

Helbredsskema
Ved ankomsten til vores klinik, vil De modtage et helbredsskema, som De bedes udfylde og underskrive.
Det er rutinemæssigt nødvendigt for os, at tage hensyn til visse patienters medicinering og tidligere sygdomme, når vi planlægger vores behandling. Samtidigt udbedes en underskrift, således at vi kan sende kopi af røntgenbilleder og udskrivningskort til Deres egen tandlæge efter endt behandling. Deres egen tandlæge vil få fuld information, om det der er foretaget med brev fra os.

Ventetid
Vi forsøger efter bedste evne at overholde de aftalte tider, og alle patienter vil få en professionel og perfekt behandling. Alle patienter har også krav på al den tid der er nødvendig for at opnå et godt operationsresultat og der kan derfor opstå uforudsigelige forskydninger i et operationsprogram hen over dagen. Vi håber på Deres forståelse for dette. Skulle en sådan situation være opstået inden Deres operationstid kan De ved ankomsten til vores klinik få oplyst hos sekretæren, hvor lang ventetid i forhold til det planlagte tidspunkt, der evt. er opstået.

Information
De bliver modtaget af en klinikassistent, på det tidspunkt De bliver kaldt ind på klinikken. Klinikassistenten vil give Dem en kort information om det forestående kirurgiske indgreb, og vil evt. tage de nødvendige supplerende røntgenoptagelser, for at en operation kan udføres på betryggende vis.
Specialtandlægen vil give Dem en supplerende information, inden operationen, hvis De ønsker nogle tvivlsspørgsmål uddybet. Såfremt De føler den information De har fået er ufuldstændig, er De velkommen til spørge specialtandlægen til råds, så De føler at De er blevet tilstrækkeligt informeret om det der skal foregå inden vi går i gang.
Specialtandlægen lægger lokalbedøvelse, når De har fundet Dem tilrette på klinikken og de nødvendige røntgenundersøgelser er blevet foretaget.

Priser på behandling og betaling
Hvis De ønsker en pris på den behandling som er foreslået af Deres egen tandlæge/eller er planlagt hos specialtandlægen, kan De få et prisoverslag hos sekretæren inden behandlingen påbegyndes. Vores priser er standardpriser fra vore priskatalog, så De kan altid få oplyst den præcise pris i forbindelse med et kirurgisk indgreb inden operationen, når specialtandlægen har undersøgt Dem.
Det forventes at De betaler kontant ved operationens afslutning evt. med dankort. Såfremt De ønsker en anden ordning, bedes De på forhånd kontakte sekretæren, inden behandlingen påbegyndes.

Operationen
Efter bedøvelsen er lagt går der nogle minutter før bedøvelsen virker.
På dette tidspunkt vil De blive overdækket med et sterilt forklæde for at holde rent omkring munden under operationen.
Undgå at røre det grønne forklæde, eller Deres mund med Deres hænder under behandlingen. Nogle føler ubehag ved at blive dækket til med et sterilt forklæde og er dette tilfældet bedes De venligst sige det til klinikassistenten, således at vi straks kan finde en løsning der kan hjælpe Dem.
Når operationen begynder kan der fornemmes tryk eller træk i området, ligeledes vil der være lyd fra evt. brug af boremaskine, men der bør ikke være nogen form for smerter.
Man kan således godt forvente et totalt smertefrit forløb som hovedregel.
Det er dog vigtigt, såfremt man mærker noget ubehag eller begyndende smerte i forbindelse med operationen, at man straks tilkendegiver dette overfor specialtandlægen, således at lokalbedøvelsen kan suppleres hvis dette skulle være nødvendigt.
Man kan regne med at en bedøvelse som regel virker i ca. 2 timer efter at lokalbedøvelsen er foretaget.

Operationsresultat
Efter operationen vil der være lagt nogle få fine suturer(sting) i slimhinden, således at såret heler hurtigt. Helingstiden vil være forskellig afhængig af om der er udført en tandfjernelse eller en rod spids behandling. I de fleste tilfælde vil der blive fortaget en afsluttende røntgenoptagelse efter operationen, for at kunne kontrollere og dokumentere at operationsresultatet er som planlagt.

Cyste væv og betændelse væv, der bliver fjernet under operationen, vil nogle gange blive sendt til histologisk undersøgelse hos en patolog. Dette skal De ikke blive nervøs for. Det er en rutinemæssig procedure, som er nødvendig at gennemføre, såfremt der er fjernet væv fra operationsområdet. Selve den histologiske undersøgelse er gratis for Dem og er ikke behæftet med ekstra omkostninger. I sådanne situationer vil der blive tilsendt skriftligt svar til Deres egen tandlæge, når vi modtager svar fra patologen.

Hvis der er tvivlspørgsmål i sådanne situationer bedes De rette henvendelse til specialtandlægen efter operationen.

Nervøse patienter
Alle patienter er lidt nervøse inden en operation. Vi vil gøre vores bedste for, at De skal føle Dem godt tilpas.
Det vil være muligt for patienter som er uforholdsmæssigt meget nervøse og som ønsker dette, at få noget præmedicin inden operationen, der hjælper Dem til slappe af. I sådanne tilfælde må man ikke køre bil eller færdes selv i trafikken efter operationen. Man bør i stedet have en ledsager med til klinikken, som kan følge én hjem på betryggende vis eller blive afhentet af en chauffør. Det er ikke forbundet med ekstra omkostninger for Dem som patient, at modtage en beroligende tablet inden en planlagt operation.

Afslutning på behandling og betaling
De vil få en grundig gennemgang af de mulige gener De kan forvente efter en operation, af vores kliniske assistent, og De vil samtidig få udleveret en skriftlig vejledning.
De vil få den nødvendige recept enten af klinikassistenten eller hos sekretæren. De må først forlade klinikken, når De har fået lov af klinikassistenten.
Evt. kontrol røntgen skal først inspiceres og godkendes af specialtandlægen inden De forlader klinikken. Derudover skal De have en aftale mhp. at få fjernet tråde enten hos specialtandlægen eller hos Deres egen tandlæge, afhængig af hvad der er aftalt med Deres henvisende tandlæge. De vil modtage en regning for den udførte operation umiddelbart efter operationen er forbi hos sekretæren eller af klinikassistenten, og De bedes afregne med sekretæren inden De går. Såfremt der opstå tvivlspørgsmål efter operationen når De kommer hjem, er De altid velkommen til at kontakte os i kliniktiden enten senere på dagen eller næste dag på vores telefon.