Information om COVID-19

20.04.2020

Kære tandreguleringspatienter

Der er kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i relation til tandlæger.
Vedr. tandreguleringsbehandlinger har vi nu igen mulighed for at tilse patienter med
i gang værende behandlinger.
Nye tandregulerings behandlinger kan iværksættes, hvis der er vækstmæssige forhold som gør sig gældende. Derudover kan tandreguleringsbehandlinger med funktionelle og tandbevarende indikationer evt. også påbegyndes, dette vurderes individuelt.

Der er stadig skrappe retningslinjer til hvordan vores dagligdag skal håndteres under
Covid-19:

– Vi er pålagt strenge hygiejniske forholdsregler som at bruge briller, mundbind, visir samt ved visse behandlinger overtrækstøj.
– Vi skal reducere antallet af bookede patienter, så antallet af patienter mindskes i venteværelset.
– Vi skal så vidt muligt undgå at bruge roterende instrumenter, for at undgå aerosoler.

Hvordan skal du som Patient forholde dig

Man skal IKKE møde op på klinikken, hvis man har symptomer på sygdom (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskel ømhed eller åndenød).
Hvis du har ovenstående symptomer så ring til os og vi finder en ny tid til dig.
Hvis man er i en risikogruppe så ring til os, og vi tager stilling til om du skal komme.

Ledsagende personer skal som hovedregel vente udenfor for klinikken. Prøv at møde op til aftalt tid, ikke lang tid inden, da vi skal undgå ventende patienter i venteværelset.

Du bedes spritte dine hænde med håndsprit så snart du kommer ind på klinikken, og herefter prøve at undgå at røre dig selv i ansigtet eller andre overflader.
Håndspritten finder du på toilettet eller i receptionen.

Vi følger selvfølgelig de nationale retningslinjer for tandklinikker samt sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i forbindelse med Coronavirus/Covid-19.
Du kan finde yderligere information vedr. Coronavirus/Covid-19 på: https://politi.dk/corona

Vi vil for dem af jer, som har tider til kontrol af holde bøjler, (de passive tråde på bagsiden af fortænderne og plastskinnerne) flytte jeres tider, da disse kontroller sagtens kan vente.